Wat is Design for Excellence?

Tijdens het ontwerpproces moet bijvoorbeeld rekening gehouden worden met de maakbaarheid en onderhoudbaarheid van een product of machine. Er zijn verschillende methodieken om het aantal onderdelen te minimaliseren, processen te vereenvoudigen en potentiële fouten in productie te reduceren, met als doel een optimaal product.

Cees van Duijn is expert op het gebied van Design for Excellence binnen The House of Technology. Hij ondersteunt bedrijven bedrijven met het realiseren van een optimaal ontwerp, productie-engineering en contamination control. Daarnaast geeft hij trainingen op het gebied van ontwerpmethodieken zoals Design for Assembly, Design for Manufacturing en Design for Cleaning. Daarbij combineert hij theorie en praktijk aan de hand van praktische tools. Lees meer …