Inrichten

Home »  Diensten »  Inrichten

Omgaan met snelle ontwikkelcycli, effectief organiseren

Ontwikkeling van nieuwe producten en processen wordt beïnvloed door het versnelde tempo waarmee technologie zich tegenwoordig vernieuwt. The House of Technology helpt bedrijven hiermee om te gaan. Onze technische experts bieden daarvoor een aantal mogelijkheden:

  1. Technologie Assessment: Hierbij wordt de methodiek van Technologie Mapping gecombineerd met een applicatiegerichte beoordeling van risico’s en kansen. Doel is te bepalen waar de focus van engineering moet liggen bij de uiteindelijke uitvoering van het project. Lees meer ….
  2. Ontwerp tools: Tools die helpen het ontwerpproces te versnellen, o.a. op het gebied van Design of Experiments (DoE), FMEA en Design for Excellence (DfX). Toepassing van de tools kan door het toevoegen van externe expertise binnen het ontwerpteam of door praktische trainingssessies.
  3. Systeemarchitecten: Ervaren systeemarchitecten als toevoeging aan bestaande projectteams. In een vroeg stadium spiegelen met technisch expert van buiten die de juiste vragen stelt bespaart vaak kosten in een later stadium van een project.
  4. Projectleiders: The House of Technology biedt ervaren projectleiders die meewerken en bijdragen aan het succes van (complexe) mechatronische projecten.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Diensten-organiseren