CTO-club

Home »  CTO-club

Kennisplatform voor technisch eindverantwoordelijken

Het werk van de CTO als technisch eindverantwoordelijke kent steeds meer uitdagingen. Producten worden complexer. Ontwikkelingscycli worden steeds korter. De moderne CTO moet van alle markten thuis zijn. Er is geen tijd voor cursussen om zich op deze brede vakgebieden  bij te laten spijkeren. Een cursus voor “hoe word ik CTO” bestaat ook niet. Dat leer je uit de praktijk. De CTO-club is daarom het kennisplatform voor technisch eindverantwoordelijken actief in de industrie. 
Logo CTOclub

Binnen dit platform kunnen gelijkgestemden actief van gedachten wisselen over werkwijzen, resources, samenwerking met partners, tools en technologieën. Kortom ervaringen delen over uitdagingen en vragen waar een CTO of R&D manager tegenaan loopt. Een waardevol netwerk, bedoeld om te helpen zakelijke doelen te verwezenlijken en organisaties te versterken.

De CTO-club is een initiatief van The House of Technology. Doel van de CTO-club is het bij elkaar brengen van technisch eindverantwoordelijken van bedrijven. Daarnaast legt het netwerk een actieve koppeling met kennisinstellingen, zo wordt bijvoorbeeld Jos Gunsing actief betrokken als voorzitter.Op dit moment zijn er drie CTO-clubs actief voor kleine en middelgrote OEM-ers, voor grote toeleveranciers en voor toeleveranciers, een samenwerking met Brainport Industries.

cto bijeenkomst

Activiteiten van de CTO-club: 

  • Jaarlijks 6 ontbijtsessies, waarbij leden op toerbeurt een sessie hosten
  • Uitwisselen van praktische tools en ervaringen van collega technici
  • Terugkoppeling van de resultaten en opvolgen vervolgacties
  • Spin-off sessies voor verdieping (naar behoefte)

Jaarlijkse investering in tijd is circa 25 uur. Van leden wordt een actieve deelname verwacht door zelf onderwerpen aan te dragen. Laat anderen een kijkje nemen in de keuken en leer van collega-technici.

Behoort u tot de doelgroep en zou u zich willen aansluiten bij dit initiatief of wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op.