Congres Big Data

Home »  Congres Big Data

Toepassingen van Big Data in de Industrie

The House of Technology organiseerde op donderdag 12 december 2019 op de High Tech Campus in Eindhoven een praktijkgericht, interactief congres over de concrete mogelijkheden van big data. Voor dit congres schreven zich 190 mensen in.

Sprekers uit de industrie deelden openhartig hun ervaringen op deze interactieve bijeenkomst. Deelnemers hebben zo een goed beeld van de toepassingsmogelijkheden van big data in de industrie gekregen en wat het voor hun bedrijf kan betekenen. De 18 presentaties kwamen van bedrijven als ASML, Lely (producent van melkrobots) en Aebi Schmidt (bouwer van zoutstrooiers).


Keynote presentatie: Future trends in connectivity

Samenvatting:

In veel opzichten is de automobielindustrie een voorloper als het gaat om connectivity. Clara Otero Perez geeft ons een beeld van de mogelijkheden die connectivity biedt en wat de toekomst voor ons in petto heeft.

Over de spreker:

Clara Otero Perez is Director Systems Innovations bij NXP

Keynote presentatie: Development of data-products

Samenvatting:

In zijn presentatie laat Wim Bus zien hoe met een value analyse een data-product roadmap ontwikkeld kan worden. Daarnaast geeft hij speciale aandacht aan enkele randvoorwaarden om deze producten succesvol te realiseren en naar de markt te brengen. Bijvoorbeeld ontwikkelmethodes, data contracten en data ownership komen aan de orde.

Over de spreker:

Wim Bus is Director DUV Data Products bij ASML

Succesvolle toepassing van big data in procesautomatisering

Samenvatting:

KSE ontwikkelt en implementeert procesbesturing software voor industriële batch productieprocessen. Deze software wordt vooral in de mengvoederindustrie toegepast. Een operationele fabriek genereert ongelooflijk veel procesdata. KSE heeft ruimschoots ervaring hoe deze data kan worden toegepast, voor benchmarking en optimalisatie.

Michiel zal het een ander in de presentatie demonstreren. Ook gaat hij in op het vermarkten van data en de businessmodellen die in de loop der tijd zijn ontstaan.

Over de spreker:

Michiel Willemse is Manager product management bij KSE Process Technology in Bladel.

Wordt Artificial Intelligence inderdaad de volgende industriële game changer, of is het een over-hyped buzzword zoals blockchain?

Samenvatting:

In deze bijdrage wordt kort ingegaan in de technische componenten van Artificial Intelligence die een duidelijke definitie hebben. Vervolgens zullen we ingaan op hoe AI in het nieuws gepresenteerd wordt, maar vooral tot in hoeverre dat ook de waarheid weerspiegelt. Dit laatste doen we aan de hand van cases waar AI ook echt geïmplementeerd is in een bedrijf.

Over de spreker:

Sako Arts is werkzaam als Artificial Intelligence Specialist bij Wolfpack IT in Eindhoven.

Data en dan?

Samenvatting:

Een industriële broodbaklijn levert heel veel data zowel machine als proces data. Het lijkt voor de hand te liggen om deze data in te zetten om de waarde van de lijn zo groot mogelijk te maken. B.v. door het bakproces te optimaliseren, de OEE (Overall Equipment Effectiveness) inzichtelijk te maken, predictive maintenance, etc.

De praktijk blijkt weerbarstiger dan gedacht.
Een eerste experiment, om samen met de gebruiker op zoek te gaan naar de waarde die in de data verstopt zit, levert niets op…

In zijn bijdrage zal Frank Verouden een chronologisch verslag geven van de zoektocht om uit data waarde te creëren voor zijn klanten.

Over de spreker:

Frank Verouden is Manager R&D bij Kaak Group

Big Data als middel voor nieuwe businessmodellen

Samenvatting:

Aebi Schmidt Nederland is fabrikant van zoutstrooiers, veegmachines en werktuigdragers en haalt momenteel al veel data uit zijn machines. 
Gerben Blom beargumenteert in zijn bijdrage dat dit alleen zin heeft als je ook je businessmodel innoveert en de verkoop van producten uitbreidt met services.

Over de spreker:

Gerben Blom is Manager Software Development bij Aebi Schmidt in Deventer

15 jaar ervaring met het optimaliseren van productielijnen.

Samenvatting:

Hans-Patrick Husken deelt zijn ervaringen die hij heeft opgedaan met het dataficeren van verschillende productielijnen, waaronder die van Vlisco en SealedAir, met als doel de opbrengst van de lijnen te optimaliseren. Hierbij komen aan de orde het verkrijgen van de data van uit lijn, het opzetten van de dashboards voor de operators en de organisatorische aspecten die hiermee samenhangen.

Over de spreker:

Hans-Patrick Husken is Plant Manager bij Sealed Air in Nijmegen

Visualisatie als eerste stap naar data verwaarding

Samenvatting:

In de visie van Lely nemen robots al het repeterende werk van de boer uit handen. Hierdoor kan de boer zich meer met zijn boerderijmanagement bezig houden. Deze robots genereren veel data. In zijn bijdrage zal Jan Jacobs laten zien hoe Lely met custom visualisatie tools op zoek gaat naar de waarde die in die data verstopt zit en tegelijkertijd de organisatie groeit in data volwassenheid.

Over de spreker:

Jan Jacobs is Information Architect bij Lely Industries in Rotterdam

Operator-4.0   Big Data Journey in mens-machine interactie

Samenvatting:

In Industrie 4.0 worden de resultaten van data-analyse o.a. ingezet om productielijnen efficiënter te laten lopen. Maar meer informatie, en vooral ook andere informatie, vraagt ook wat extra’s van de operator.

In zijn bijdrage gaat Mark de Jongh in op de nieuwe rol van de operator in de data-gedreven omgeving.

Over de spreker:

Marc de Jongh is managing partner bij Q-performances in Prinsenbeek

Field data trend analysis for product improvements

Samenvatting:

Data die vanuit het gebruik van machines, bijvoorbeeld vanuit de service-organisatie, beschikbaar komt, bevat waardevolle informatie.

Monique Sommer laat zien hoe die gegevens verzameld kunnen worden en hoe je daaruit sturende informatie kunt halen als input voor productverbetering.

Over de spreker:

Monique Sommer is Manager Current Product Engineering EMEA bij Tennant Company in Utrecht

Internet of Things for automatic reporting

Samenvatting:

Bij “Internet of Things” denken we in eerste instantie aan zaken als slimme koelkasten. We vinden echter steeds meer toepassingen in de industrie.

In haar bijdrage presenteert Petia Severein zo’n toepassing en laat zien welke meerwaarde Tennant haar klanten daarmee biedt.

Over de spreker:

Petia Severein werkt als Project Engineer bij Tennant Company in Utrecht.

Roadmap naar Big data

Samenvatting:

Als we de krant mogen geloven is big data het nieuwe goud. Maar misschien ligt de zaak toch wat genuanceerder.

In zijn bijdrage schijnt Niels Geraerts zijn licht op het vormgeven van data-gedreven business modellen en hoe deze te integreren in product roadmaps.

Uiteraard zullen daarbij ook diverse voorbeelden uit de keuken van Signify de revue passeren.

Over de spreker:

Niels Geraerts werkt als Product manager bij Signify in Eindhoven

Wanner zal de "Virtual Twin" prototypes overbodig maken.

Samenvatting:

Aan de hand van een concreet voorbeeld worden verschillende toepassingen van een Virtual Twin gepresenteerd. De digitale evenknie van het prototype blijkt veelzijdig, behoud zijn waarde gedurende de hele product life cycle en is kapot te krijgen.

Over de spreker:

Guido van Gageldonk, Unit040

Application of Digital Twins in Healthcare

Samenvatting:

Digital Twins can have large added value in Healthcare, in the operational as well as the clinical space. Ger Janssen will show examples for maintenance of medical equipment and for planning and optimizing interventions by clinicians.

Over de spreker:

Ger Janssen is Head of Digital Twin department bij Philips

Data gebruik in de tuinbouw

Samenvatting:

Signify ontwikkelt naast verlichting ook groeimodellen voor de tuinbouw.
Roel Janssen verteld ons over de laatste ontwikkelingen met betrekking tot dynamische lichtrecepten, het aansturen van deze lichtrecepten en hoe de tuinbouw langzaam maar zeker steeds digitaler wordt. Zijn tuinders over 2 jaar overbodig? Je hoort het in deze workshop.

Over de spreker:

Roel Janssen is Global Director City Farming bij Signify